Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Vanden Broucke

Gistelsesteenweg 58

8200 Brugge Sint-Andries

Hoofdapotheker: Carine Vanden Broucke

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0789.195.067

Machtigingsnummer APB: 312805

Telefoonnummer: 050 31 38 12

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.